OBCHOD.PODM..
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro ty, co chtějí stručnou a praktickou informaci :

Způsob a doba dodání :

Pokud zboží nepřivezeme osobně, což se stává obvykle v květnu a říjnu, doprava se provádí  balíkem vybraného dopravce.

Ve vyjímečných případech a po předchozí dohodě lze objednávku vydat na  adrese provozovny  zákazníkovi a nebo jím pověřené osobě.

K ceně zasílaného zboží je pak nutno připočítat cenu obalů a balicích materiálů , poštovné za běžný balík  a cenu za dobírku. 

Vždy se snažíme najít cenově nejvýhodnější způsob dopravy, musíme ale přihlédnout ke zkušenostem se zacházením se zásilkami konkrétního dopravce.

Na zvláštní přání můžeme objednávku dovézt osobně mimo obvyklé termíny za cenu 4,- Kč / 1 km. ( cesta tam i zpět ).

V každém případě vám u objednávek nad 3.000,- Kč fakturované a zaplacené poštovné vykompenzujeme několika kousky vzorků keramiky, která by vás mohla příště zajímat "navíc"  ve vašich prodejních cenách, aby to tak nebolelo.  :-)

Je to také kompenzace za případné poškození několika kousků přepravcem při nešetrné manipulaci.

Lze zaplatit i předfakturu, pak je cena o doběrečné nižší.

Termín splatnosti faktury je standardně 14 - 21 dnů, u stálých odběratelů a větších objednávek je možno individuálně prodloužení domluvit, případně větší zásilku rozdělit na více faktur s postupnou splatností.

Naprostá většina výrobků je skladem v běžných množstvích.

U zboží, které není v objednaném množství okamžitě k dispozici a bude jej nutno vyrobit, je nutno počítat s časem 5-10 dní, který nejde nijak technologicky urychlit.

Budeme vás po obdržení objednávky kontaktovat o době doručení, o předání balíku k přepravě obdržíte upozornění SMS / e-mail.

Zboží, které jste v obchodě nenašli a je přibližně podobné, vyráběné technikou ručního modelování je možno dle vašich představ vyrobit.

 

Ceny výrobků jsou včetně DPH a jsou konečné pro všechny nakupující.

Nejsem plátcem DPH. 

První objednávku OSVČ s IČ i první objednávku běžných fyzických osob realizujeme zásadně  NA DOBÍRKU, NEBO PLATBOU PŘEDFAKTURY NA NÁŠ ÚČET. Není to nikterak namířeno proti slušným odběratelům, řada nepěkných zkušeností nás však nutí k tomuto kroku, který ti poctiví pochopí. V případě dlouhodobé spolupráce a osobní známosti lze přejít do režimu Faktur s běžnou splatností minimálně standardních 14 dnů, po dohodě i delší.

V případě požadavku na nápisy na výrobcích je třeba vzít v úvahu, že výrobce pro každý takový individuální požadavek musí nechat vyrobit konkrétní razítko v ceně cca 150,- až 300,- Kč. Tato cena se odběrateli jednorázově vyúčtuje při první dodávce. Razítko se tím stává jeho majetkem, které nám zapůjčuje a kdykoliv si jej může vyžádat.

Obchodní podmínky a reklamační řád se řídí platnými právními předpisy :

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady o elektronickém obchodu,

Směrnicí o prodeji na dálku,

Občanským zákoníkem

Zákonem o ochraně spotřebitele.

Obchodní podmínky byly aktualizovány k 1.1.2015 a platí do odvolání

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJEDNÁNÍM ZBOŽÍ JAKOUKOLIV CESTOU VYSLOVUJE OBJEDNÁVAJÍCÍ AUTOMATICKÝ SOUHLAS SE VŠEMI BODY OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

NÁSLEDUJÍ  OBCHODNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYŽADOVANÉ ZÁKONEM :

OBCHODNÍ PODMÍNKY

firmy KERAMIKA BROŽÍKOVÁ, se sídlem v Plzni, Mikulovská ul.120.

OSVČ je zapsaná u ŽÚ Plzeň - město, a používá internetový obchod na adrese www.keramikabrozikova.cz .

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ :

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/12 Sb ( OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.keramikabrozikova.cz a to prostřednictvím webové stránky.

1.2 Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možno sjednat v Kupní smlouvě, pokud o to zákazník požádá. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Nejsou-li odchylná ustanovení písemně sjednána, odběratel objednávkou a následným převzetím zboží automaticky akceptuje tyto Obchodní podmínky v plném rozsahu.

1.4 Obchodní podmínky jsou na požádání součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, Kupní smlouvu je nutno uzavřít v témže jazyce, pokud nebude individuelně dohodnuto jinak.

1.5 Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, spolu s vývojem příslušných zákonů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.6 Tyto obchodní podmínky platí v plném rozsahu i pro případy, kdy kupující vybere zboží v internetovém obchodě, avšak samotnou objednávku učiní jiným způsobem - osobně, e-mailem, dopisem, telefonicky.

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET :

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující bez jakéhokoliv omezení provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je v zájmu kupujícího uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu by měl kupující při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající může kupujícího telefonicky kontaktovat za účelem ověření vážnosti a správnosti objednávky, taktéž má právo na ověření údajů objednávajícího na stránkách MFCR - ARES.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je pro kupujícího zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující by neměl ve svém zájmu tyto údaje sdělit dalším osobám.

2.4 Kupující může na svou zodpovědnost umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle, než 12 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy. ( včetně Obchodních podmínek ).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo třetí osoby - vlastního provozovatele internetového obchodu. Uživatelský účet i samotný obchod může být nedostupný i pro softwarovou závadu na počítači objednávajícího - obvykle špatně nastavený prohlížeč, nebo antivirový program.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY :

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 OZ se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dopravu zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o :

3.4.1 objednávaném zboží ( objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu )

3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží - dále společně jen jako "Objednávka".

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat". Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V případě pochybností může kterákoliv ze smluvních stran kontaktovat druhou stranu elektronicky či telefonicky. První potvrzení zasílá kupujícímu automat internetového obchodu. Toto potvrzení tedy není potvrzením toho, že prodávající objednávku přijal, četl a seznámil se s jejím obsahem. Po přečtení objednávky prodávajícím je po kontrole objednaného zboží a jeho dostupnosti kupující kontaktován elektronicky či telefonicky s potvrzením o zpracování objednávky a o termínu dodání.

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( zboží, množství, cena a náklady na dopravu ) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky ( např. písemně či telefonicky ).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace přijetí objednávky, jež je kupujícímu zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Automatické zaslání přehledu objednávky automatem na adresu kupujícího neznamená akceptaci objednávky, neboť nezaručuje, že objednávka došla i prodávajícímu a že ji četl. Teprve zpráva o přečtení a zahájení zpracování objednávky prodávajícím je potvrzením vzniku smluvního vztahu.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY :

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby :

HOTOVOSTÍ v provozovně prodávajícího.

HOTOVOSTNĚ v provozovně kupujícího při závozu prodávajícím. 

HOTOVOSTNĚ na dobírku balíkem České pošty.

HOTOVOSTNĚ poštovní poukázkou na adresu dodavatele.

VKLADEM NEBO PŘEVODEM na účet prodávajícího uvedený na faktuře a nebo vyžádané předfaktuře.

4.2 Společně s kupní cenou za zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající běžně nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou platbu. Vyjímkou jsou objednávky specificky upraveného zboží dle požadavků kupujícího. S ohledem na to, že tyto specificky upravené výrobky nemůže prodávající prodat jinde, požaduje se úhrada předfaktury vždy.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v termínu, uvedeném na daňovém dokladu - běžně za 14 - 21 dnů od doručení zboží kupujícímu.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího dlouhodobě dochází k problémům s úhradou odebraného zboží požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7. Slevové akce se v našem e-shopu neprovádějí.

4.8 Prodávající vystaví kupujícímu v každém obchodním případě daňový doklad - fakturu, nebo paragon s uvedením všech náležitostí daňového dokladu. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad je nedílnou součástí každé dodávky zboží a lze si jej kdykoliv navíc vyžádat i elektronicky.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY :

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K odstoupení od Kupní smlouvy není požadován žádný speciální formulář, postačuje jakékoli srozumitelné vyjádření obsahující jednoznačnou identifikaci obchodního případu. ( VS ) Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat prodávajícímu na adresu fyzické osoby uvedenou na daňovém dokladu doporučeným dopisem či na elektronickou adresu prostřednictvím e-mailu opatřeného elektronickým podpisem.

5.3 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl.5.2 obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 3 dnů od řádného odstoupení kupujícího od smlouvy na adresu prodávajícího. Vrácené zboží nelze posílat na dobírku, nebude převzato. Zboží musí být dostatečně zabaleno, aby nemohlo být při přepravě poškozeno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nebude či nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to dohodnutým způsobem. Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující odešle popsaným způsobem odstoupení od smlouvy a než mu zboží bez jakéhokoliv poškození vrátí. V případě vrácení neopravitelně poškozeného zboží je prodávající oprávněn vrácenou částku odpovídajícím způsobem upravit. V případě vracení peněžních prostředků poštovní složenkou je prodávající oprávněn odečíst vynaložené poštovní poplatky. O celé transakci obdrží kupující po řádném ukončení obchodního případu vyúčtování, pokud si jej vyžádá.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupující strany na vrácení kupní ceny.

5.5.1

Pokud si odběratel nepřevezme objednanou zásilku od dopravce, nebo si ji nevyzvedne na výdejním místě dopravce, zavazuje se k povinnosti bez odkladu uhradit odesilateli veškeré dopravní náklady, t.j. náklady na zaslání i náklady spojené s vrácením zásilky. Jedná se tedy o dvojnásobek fakturované ceny dopravy.

5.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kupujícím, pozbývá Darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ :

6.1  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle Kupní smlouvy požádán o dodání zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení předfaktury včetně dopravních nákladů.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení či výrazného poškození obalu svědčících o hrubém zacházení nebo o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí, resp. neměl by kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud tak ale neučiní a zásilku převezme, přebírá na sebe plnou zodpovědnost za případné škody.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li s kupujícím písemným dodatkem sjednány.

6.6 První objednávky nám dosud neznámých osob, které pochopitelně v našem obchodě vítáme a za jejich nákup předem děkujeme, provádíme zásadně na DOBÍRKU. Důvodem je řada nepěkných zkušeností, které poctiví nakupující pochopí. Navýšení ceny dopravy ale kompenzujeme ukázkami jiných výrobků.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ :

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy - zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při osobní dodávce a nebo při předání k přepravě nemá vady a není jakkoliv poškozené. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy zboží převzal osobně a nebo bylo podáno k přepravě :

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající a výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prezentace výrobcem a prodejcem prováděné.

7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Konkrétně výrobky z tohoto obchodu se používají výhradně k dekoračním účelům, jakékoliv použití ve styku s potravinami a kontaktu s malými dětmi je vyloučeno a zakázáno. A to i přes skutečnost, že při výrobě nejsou používány a do výrobku nepřecházejí žádné toxické, nebo zdraví škodící látky.

7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství dle přiloženého daňového dokladu a dle objednávky.

7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, která je shodná s údaji uvedenými na připojeném daňovém dokladu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN :

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho prokazatelným převzetím.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající, který je zároveň výrobcem, na své poštovní adrese uvedené na daňovém dokladu, nebo v kontaktech na webové stránce, které jsou identické.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ :

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí s uchováním svých osobních údajů : jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa provozovny, IČ a DIČ, kontaktní telefon a elektronická adresa, případně dalších údajů jím dobrovolně prodávajícímu poskytnutých.

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle 9.2 prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro vedení uživatelského účtu. Souhlas či nesouhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu ) uvádět správně a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. Pokud bude objednávka expedována na již neplatné a neaktualizované kontaktní údaje zákazníka, je tento povinen uhradit veškeré dopravní i ostatní náklady konkrétní objednávky, kterou nebylo možno zrealizovat z jeho zavinění.

9.5 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány žádným třetím osobám. Na žádost kupujícího budou všechny jeho dříve poskytnuté osobní údaje vymazány.

9.6 Osobní údaje budou uchovávány a používány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, případně v tištěné podobě. Na žádost kupujícího prodávající vymaže všechny jeho osobní údaje uchovávané v internetovém obchodě v elektronické podobě. Kupující bere na vědomí, že prodávající musí uchovávat jeho osobní údaje v tištěné, případně elektronické podobě na daňových dokladech, které je povinen uchovávat pro případ daňové kontroly po dobu cca 3 - 4 let.

9.7 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že se kupující domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s čl. 9.5 a nebo je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, nebo v rozporu se zákonem,může :

9.8.1 požádat prodávajícího o vysvětlení.

9.8.2 požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES :

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, nebo službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ :

11.1 Objednané zboží je doručováno prodávajícím kupujícímu na adresu, která byla kupujícím na objednávce uvedena.

11.2 Písemné materiály jsou doručovány na elektronickou či poštovní adresu prodávajícího, nebo kupujícího. Je-li nutný průkazný doklad o odeslání, je třeba použít doporučený dopis, případně e-mail s elektronickým podpisem.

12. KOMISNÍ PRODEJ :

12.1 Prodávající může uzavřít s kupujícím dohodu o komisním způsobu prodeje dodaného zboží.

12.2 Obě strany musí tuto dohodu uzavřít písemně, musí být jednoznačně identifikován obchodní případ ( VS ), popsán datum zahájení a ukončení komisního prodeje konkrétního obchodního případu, frekvence provádění inventur a placení záloh, datum ukončení komisního prodeje a způsob ukončení. Jedna smlouva platí pro každý jednotlivý obchodní případ po dobu maximálně čtyř (4) měsíců. Při opoždění či neprovedení jakékoliv jednotlivé platby se režim komisního prodeje okamžitě ruší a kupující je povinen obratem uhradit celou cenu zboží z konkrétního obchodního případu.

12.3 Není-li komisní smlouva oboustranně písemně uzavřena, NEJEDNÁ se o komisní prodej a žádná ze stran nemůže tento režim jednostranně vyhlásit. Upozornění na tuto skutečnost je součástí daňového dokladu - faktury. Podpisem, případně razítkem kupujícího je tato skutečnost kupujícím akceptována.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :

13.1 Pokud vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní ( zahraniční ) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné , nebo se takovým stane, na místo neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, které je platné a jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě.

13.4 Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy není přílohou, neboť není požadován. Jako formulář je akceptován jakýkoliv srozumitelný text, který obsahuje identifikaci kupujícího, identifikaci konkrétního obchodního případu a popis reklamace. V tomto má kupující naprostou volnost.

13.5 Kontaktní údaje na prodávajícího jsou uvedeny v odd. "KONTAKTY" na stránkách obchodu, v každém případě jsou pak povinnou součástí vystaveného daňového dokladu.

EET - pokud bude prodávající podléhat režimu EET, bude v každém případě respektovat zákonné ustanovení, ať již bude jeho konečné znění i prováděcí část jakákoliv.

Aktualizace k 6.1.2023

Úpravy obchodních podmínek podle novelizace Občanského zákoníku o ochraně spotřebitele.

( Implementace směrnice EU ).

1. Prezentování slev

    Slevové akce v našem e-shopu nepořádáme.

    Cena je dlouhodobě pevná a neměnná.

2. Zveřejňování a kontroly recenzí zákazníků

    Funkce zvěřejňování recenzí je na našem e-shopu trvale    vypnuta.

    Recenze z tohoto důvodu nezvěřejňujeme a proto ani neověřujeme.

3. Odpovědnost za vady a způsob ( REKLAMACE )

    je uvedena v textu výše.

4. Maximální dodací lhůta

    Pro výrobky nabízené v e-shopu je maximálně 30 dnů.

 

 

 

 

MDk4NjIxY