REKLAMACE,GDPR,EET
Reklamační řád, GDPR a EET

Reklamace dodaného zboží se řídí aktuálně platnými zákony.

FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ :

Lhůta na vrácení zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu je standardních 14 dnů. Platí pro nepodnikatele a řídí se Občanským zákoníkem.

PODNIKATELÉ S ŽIVNOSTENSKÝM LISTEM / IČ

Pokud se jedná o obchodníky s IČ, typicky s předmětem podnikání maloobchod, velkoobchod, nákup a prodej, pak vrácení objednaného zboží není do 14 dnů možné. Vzájemné vztahy se řídí Obchodním zákoníkem.

Výrobce neposkytuje objednané a dodané zboží do KOMISNÍHO PRODEJE. Není možné, ani uznatelné, aby odběratel jednostranně prohlásil režim prodeje za komisní. Toto sdělení je součástí každé vydané faktury.

Případný Komisní prodej lze sjednat pouze PŘED dodávkou zboží zvláštní smlouvou, obsahující práva a povinnosti obou stran obchodního případu. Po dodání zboží již toto není možné a jednostranné prohlášení odběratele je právně neúčinné.

-----------------------------------------------

Písemná reklamace musí být doručena výrobci do 14ti dnů od obdržení zboží dokladovatelným způsobem, tzn. doporučeným dopisem, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Výrobce nevyžaduje žádný vzorový formulář, můžete použít jakoukoliv písemnou či elektronickou formu.

Pochopitelně musí obsahovat identifikaci obchodního případu ( VS ), vaše kontaktní údaje, popis vady a jak si přejete reklamaci vyřešit.

Reklamované zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu poštou formou doporučeného balíku.

Zásilky poslané zpět na dobírku nebudou přijaty.

Reklamované zboží musí být před podáním do přepravy pečlivě zabaleno, případné přepravou poškozené kusy budou z plnění odečteny.

 EET :

Režim EET ( vydávání účtenek v režimu EET za platby v hotovosti ) se na výrobce a dodavatele vztahuje až ve čtvrté etapě EET. Výrobce neprovozuje ani maloobchod, ani velkoobchod. V současnosti  bude výrobce vydávat běžné daňové doklady ( Faktura + příjmový/ výdajový doklad ).

Pokud bude výrobce podléhat režimu EET, neomylně to poznáte, za hotovostní platbu obdržíte předepsanou účtenku.

GDPR :  ochrana osobních údajů spotřebitele

Směrnice EU o ochraně osobních údajů spotřebitele vstoupí v platnost k 25.5.2018. Její úplné znění o 88 stránkách si v případě zájmu můžete stáhnout z odkazu dole.

Jak jsou u nás chráněny vaše osobní údaje :

Shromažďujeme pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné k uzavření obchodního případu, případně k odeslání balíkové zásilky. Konkrétně jsou to : jméno, příjmení, u podnikatelů IČ ( případně DIČ ) adresa bydliště odběratele, případná odlišná dodací adresa ( obchod ), telefonní číslo a případně i e-mailová adresa. Žádné jiné údaje neshromažďujeme a ani nevyžadujeme. U odběratelů s IČ jsou prakticky všechny tyto údaje v současnosti k dispozici volně ve veřejných zdrojích, typicky v systému ARES a na internetových stránkách či v internetových obchodech odběratelů.

Výše uvedené a dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány zásadně v počítači, který je chráněn heslem a není a nebude nikdy připojen k internetu síťovým kabelem ani přes bezdrátové připojení. Telefonické kontakty jsou uchovány v mobilním telefonu zajištěném heslem.

Pokud si však kterýkoliv spotřebitel bude přát, ihned po uskutečnění obchodní transakce    ( po úplném zaplacení ) budou všechna jím poskytnutá data vymazána ze všech úložišť.   Hezky česky : "rozpuštěna a vypuštěna".

Je ale naší povinností vás upozornit, že vaše fakturační údaje musíme pro případ daňové kontroly uchovávat cca 3 roky. Pokud se v souvislosti s GDPR nezmění daňové zákony, nemůžeme tuto povinnost bez sankcí porušit. Snad vás uklidní, že vydané faktury jsou v elektronické podobě chráněny tak, jako výše zmíněné a vámi poskytnuté osobní údaje. Papírové faktury jsou uloženy v trezoru.

Tolik stručná informace, která se patrně bude upravovat podle praxe a změn legislativy.

Stav k 03/2018

 

Úplné znění směrnice GDPR / EU ke stažení a bez komentáře:

GDPR_CZ.pdf

 

ZjNjN